Planer fremover

 ❤

2022 

planlegges kull med Arja som mor. 

Hanne er bestemt.

--------

2022/23

planlegges kull med Bjørk.

Hanne er bestemt.

2023/24

planlegges kull med Giitu

om hun består helsesjekkene og alt ellers er greit.

Hanne er ikke bestemt.