C-kullet

Mor: Renlykans Guhta (Bjørk) & Far: Dagsmejans Balthazar (Camo)

Helse for foreldre:

Bjørk: HD: B/B,  HD-index: 108, AD: 0/0, Patellalukasjon: Fri, Prcd-PRA: Fri, Pompes: Fri, DM: Fri og Øyne: UA

Camo: HD: C/C, HD-index: 101, Prcd-Pra: Fri, Pompes: Fri og Øyne: UA (ppm i 2023)

Kullet er i hht NLK & NKK sine retningslinjer

Valper:

Hanner: Camo jr. og Caiser

Tisper: Coica, Caijsa og Choysi