❤

2023

planlegges kull med Arja som mor. 

Hanne er bestemt.

--------

2023

planlegges kull med Bjørk.

Hanne er bestemt.

Del denne siden

Planer fremover