Planer fremover

 ❤

2023

planlegges kull med Arja som mor. 

Hanne er bestemt.

2023

Bjørk og Camo fikk 5 valper den 09 mai 2023

Alle valpene er reservert/tinget