Sommeren 2011 fikk Ailo møte nye venner der i blant en sau med lam. 😮