Ailo går blodspor - mai-2015. Filmen er kuttet litt her og der for ikke å bli for lang.