8 April 2012

siden

Ailo, Raiddokas Reijo

I dag er det nøyaktig 1 år

kom hjem til oss.

😀