Fra valp til voksen hund

0 – 3 uker:
En hundevalp fødes døv og blind. Den første uken er valpens hjerne nesten inaktiv og alt handler om å spise og sove. Fra 8 - 10 døgnet åpnes øynene og man antar at de ser relativt godt fra tredje uke, men man skal ikke være sikker på at synet er fullt utviklet før de er 4 måneder gamle.
Øregangen åpnes fra den syvende dagen og man antar at de hører fra 2 - 3 uke.

3 - ca 16 uker:
Denne tiden er ekstremt viktig for valpens utvikling, og mye av det som skjer i denne perioden bestemmer hvordan hunden vil bli som voksen. Denne perioden kalles sosialiseringsperioden. Man kan si det slik at det er i denne perioden valpen skaffer seg et verdensbilde.  I denne perioden er valpen svært følsom for påvirkninger og venner seg fort til nye ting og den bør i denne perioden møte alt den skal møte som voksen hund. Den bør møte mennesker i alle former og fasonger, barn, gamle med stokk, andre dyr som hunder og hester, kjøre tog og buss, ta en tur i byen, etc, etc. Merk at negative opplevelser også fester seg like godt som de positive. 
Innbakt i denne perioden ligger også valpens første selvstendighetsperiode som er fra ca 12 til 16 uker.

ca 4 - ca 7 måneder:
Dette er valpens "baneskole" alder. Den er ute av sosialiseringsperioden, men er fortsatt ekstremt lettlært.

ca 7 - ca 13 måneder:
En hund gjennomgår to puberteter, den første inntreffer ved ca 7 måneders alder og er den fysiske kjønnsmodningen. Tispene er som oftest noe tidligere ute enn hannhunder, og jo større rase desto senere pubertet. For tispenes del innebærer dette at de får sin første løpetid og hannhundene begynner å lette på benet. I denne perioden vil også gjerne hannhunden begynne å forstå at han er ”mann” og kanskje begynne å  krangle med andre hunder.

ca 13 - ca 17 måneder:
Nå er ikke hunden lengre en valp, men den har gått over til unghund. Den er fysisk kjønnsmoden, men enda ikke ordentlig voksen.

ca 17 - ca 24 måneder:
Dette er den psykiske kjønnsmodningen. Hvis du syntes at hunden din var umulig under den første puberteten, må det dessverre sies at denne perioden ikke er noe bedre. Trøsten får være at det som oftest går over… Selv om tispen har vært klar fysisk sett til å bli mor i nesten ett år er det ikke før nå at hun er psykisk klar for oppgaven. Hannhunder som har vært kranglete i den første puberteten blir som oftest verre i denne perioden, og for å si det rett ut blir en del hunder helt uspiselige. Når alt dette er sakt må det også bemerkes at det er en god del hunder som går gjennom begge pubertetene uten at eieren egentlig merker noen endringer i adferd.

Etter fylte to år anser man hunden som voksen, men dette varierer jo selvfølgelig noe 🤭