Ailo går blodspor. Lengde ca 1km. i litt variabelt terreng.