Planer fremover

 ❤

2022 

planlegges kull med Arja som mor. 

Hanne er bestemt.

--------

og med Embla som mor (om alt ellers er greit).

Hanne er ikke bestemt

2023

planlegges kull med Bjørk (om alt ellers er rett).