8 April 2012

I dag er det nøyaktig 1 år
siden
Ailo, Raiddokas Reijo
kom hjem til oss.
😀